whitespace

 Mededelingen splitter   splitter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitrusting
ALLE veldspelers van een ploeg dienen dezelfde uitrusting te dragen.  Spelers die hieraan niet voldoen, mogen NIET deelnemen aan het spel.

Bankwissel
Tijdens de rust MOET er van bank worden gewisseld!

 

De lidkaarten
Elke ploeg moet voor de aanvang van de wedstrijd de lidkaarten van de spelers die op het wedstrijdblad staan mee (ter inzage van de scheidsrechter) op het tafeltje (bij het wedstrijdblad) leggen.

Wanneer een speler NIET vermeld staat op het wedstrijdblad mag hij NIET deelnemen aan de wedstrijd.

Indien een ploeg de lidkaarten niet bij heeft, kan er niet gespeeld worden met FORFAIT tot gevolg!!

Nieuwe spelers
Nieuwe spelers (die in de loop van het seizoen zouden bijkomen) kunnen nadat ze hun lidkaart in orde hebben gebracht onmiddellijk meespelen.

Afgevaardigde
Een ploegafgevaardigde mag op de bank zitten tijdens de wedstrijd op voorwaarde dat hij/zij een BAND aan heeft. Zonder band kan en mag de afgevaardigde niet als dusdanig fungeren en op de bank zitten. Hij moet ook in het bezit zijn van een lidkaart! (hetzij een gele voor afgevaardigde of een blauwe als speler)

Deze wijzigingen werden ingevoerd (op vraag van de verzekering) naar aanleiding van onregelmatigheden vorig seizoen.  Wij rekenen er dan ook ten stelligste op dat jullie vanaf nu heel goed rekening houden met de hierboven vermelde wijzigingen.

Sportieve groeten,
HET BESTUUR.
 

 

 

 

 

 

 

 

whitespace